"เวลามิสซา"
Time of Massวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
Mon - Sat
6.00 น. , 19.00 น.
6.00 AM ,7.00 PM

วันอาทิตย์
Sunday


6.00น. ,8.30น. ,19.00น.
6.00 AM. ,8.30 AM. ,19.00 PM.

***********.

ปรับปรุงชั่วคราวนะครับ

<